watermanagement-1
02:35
07-11-2019

‘Watermanagement is maatwerk’

Nu hevige stortbuien als gevolg van klimaatverandering een gegeven zijn, zetten steeds meer gemeenten en waterschappen in op het afkoppelen van het hemelwater afkomstig van daken en erfverhardingen. Wildkamp heeft een uitgebreid assortiment om dit te realiseren. Maar wat is de juiste oplossing in uw situatie? Carel Soer, productspecialist en adviseur watermanagement bij Wildkamp: “We helpen met adviezen en berekenen de juiste infiltratievoorziening. De plaatselijke omstandigheden zijn zeer divers, het is dus vaak maatwerk.”

Infiltreren is het omgekeerde van draineren. Bij drainage neem je water uit de bodem op en voert het af, bij infiltratie zorg je ervoor dat het water teruggaat in de bodem,” vertelt Carel Soer, bij Wildkamp in dienst als adviseur watermanagement. Een vakgebied dat volop in de belangstelling staat nu het zogenoemde ‘afkoppelen’ van hemelwater bij veel gemeenten hoog op de agenda staat. “Bij afkoppelen wordt de afvoer van regenwater afgekoppeld van het gemengde riool en geïnfiltreerd in de bodem op het eigen erf. De infrastructuur binnen gemeenten raakt snel overbelast bij piekbuien en vanwege de klimaatverandering is het aannemelijk dat het aantal stortbuien alleen maar toeneemt,” legt Soer uit. “Er valt in Nederland gemiddeld 850 millimeter water, maar mensen moeten bewust worden dat er vaker extreme weersituaties zullen voorkomen. Ontstenen van het erf helpt bij het opvangen van water op eigen grond, maar infiltreren nog beter. Infiltreren op eigen grond is bij nieuwbouw vaak verplicht en daarbij stelt de gemeente een bergingseis.”

Voordelen
Het afkoppelen heeft verschillende voordelen. Zo hoeft er minder regenwater te worden getransporteerd door de gemeentelijke riolering en wordt de waterzuivering ontzien. Ook wordt het oppervlaktewater minder snel belast met rioolwater afkomstig uit overstorten als het rioolstelsel het aanbod niet aankan. Soer: “Een gemengd gemeentelijk rioolstelsel kan gemiddeld tot 30 millimeter water per uur bergen en afvoeren. Je begrijpt dat veel gemeenten een subsidie in het leven hebben geroepen om afkoppelen te stimuleren, want daardoor neemt de effectieve capaciteit van hun riool enorm toe. Dat scheelt veel geld en overlast en het regenwater wordt daar achtergelaten, waar het hoort. Voor bewoners en bedrijven betekent afkoppelen minder wateroverlast en de mogelijkheid hemelwater – bij opvang in een regenton, vijver of bassin – effectief te benutten in bijvoorbeeld de tuin. Bij infiltratie in de bodem wordt de grondwatervoorraad ter plekke aangevuld. Want nu we te maken krijgen met extremen, is de kans op droge perioden ook groter; waterschaarste, pompverboden en hittestress liggen dan op de loer. Het is dan aantrekkelijk om water, dat er toch al is, aan het grondwater toe te voegen en te bufferen. Alle kleine beetjes helpen.”

Wildkamp

Ontzorgen
Wildkamp heeft een uitgebreid assortiment om het afkoppelen van hemelwater te realiseren. Van regentonnen en folie voor waterbassins tot compleet reinigbare en inspecteerbare infiltratievoorzieningen. “We willen de klant op dit gebied ontzorgen en professionele ondersteuning geven,” legt Soer uit. “Wildkamp kan installateurs, hoveniers en GWW-bedrijven helpen met adviezen en het berekenen van goede en betrouwbare informatievoorzieningen. Het begint met goed planmatig nadenken over de mogelijkheden die er zijn. Geen situatie is hetzelfde. Wat zijn de bodemomstandigheden? Hoe hoog is de gemiddelde hoogste grondwaterstand? Een infiltratiekrat inbouwen in het grondwater heeft geen zin; dat geeft geen berging. En wat is de benodigde belastinggraad? We kunnen gaan tot SLW60, dat betekent geschikt voor zwaar verkeer. De doorlaatbaarheid van de bodem voor water, uitgedrukt in de zogenoemde k-waarde, is ook heel bepalend. Die kun je meten. Duinzand heeft een k-waarde van over de 20, klei en leem hebben een k-waarde van nagenoeg nul en laten dus praktisch geen water passeren. Als de doorlaatbaarheid en de opnamecapaciteit van de grond heel slecht zijn, kun je bijna niet infiltreren, maar wel bergen en vertraagd afvoeren.”

Controle en Reinigen
Wildkamp heeft spuitgegoten PP-infiltratiekratten in het programma. “Door de aanwezige ribben en structuur een heel sterk krat,” aldus Soer. “Voorts hebben deze kratten in het midden een speciale vorm, waarin een IT-buis van 315 mm kan worden geplaatst. De onderzijde van deze buis is dicht, terwijl de bovenzijde is voorzien van vergrote sleuven waardoor het aangevoerde water in het krat kan lopen.” Het voordeel is, volgens hem, dat eventueel sediment en zand dat, ondanks een goede zandvangput, alsnog in het systeem komt onder in de buis blijft liggen. “Bij het doorspoelen van het systeem, de ‘first flush’, kan dit worden opgevangen door een extra zandvangput aan het eind van de pijp. Dit systeem minimaliseert de verontreiniging van het geotextiel.” Controle en goed onderhoud is dus van belang, wil Soer maar zeggen. De mate waarin, is omgevingsafhankelijk. Schoonspoelen en eventueel doorspuiten is een service die Wildkamp kan aanbieden. Daarnaast levert Wildkamp een bouwservice, en dus personele ondersteuning, om het inbouwen van infiltratievoorzieningen bij grootschalige projecten ter plaatse te begeleiden.     

Tekst: Wildkamp
Beeld: Wildkamp

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Lees ons « Privacy statement » voor nadere informatie.

Aquapro partners

Rockflow® watermanagement